MICHELLE SON coccyx uncurling scotoma saguaro Vasilisa like a luminous animal Belly Buster SPRING FEVER ZPF 11 09 Mutter I Mutter II The Lesson IMWORTHIT wujūd dha\ti-hi INFO TEXTS
TEXTS Text by Esther Darley for Mondriaan Fonds: Prospects and Concepts 2020 --------------------------------------------------------------------------- Michelle Son creëert met haar werk situaties die desoriënteren waardoor je als kijker wordt teruggeworpen op je oerinstinct. De vrouwelijke psyche is voor haar een belangrijke drijfveer. “I am interested in womanhood, wildness and words without words. Tapping into our wild nature is an important process of healing and making.” Via een serie optische experimenten wil Son bij de kijker die ervaring oproepen. Zo nodigt de wandsculptuur "like a luminous animal" (2019) de bezoeker uit om via een kijkgaatje naar een bos wilde bloemen te kijken. Maar in plaats van de verwachte close up, zorgt een omgekeerde groothoeklens voor een tegengesteld effect. Hierdoor raak je verstrikt in een optisch spel waarin de verwarring tussen afstand en nabijheid zorgt voor een duizelingwekkend effect waarin je word los gezogen van de ruimte en jezelf. Ook in haar nieuwe werk "scotoma saguaro" (2020)voegt Son een fictieve laag toe aan de werkelijkheid. Ze goot verschillende objecten in epoxyhars die door de breking van licht tegelijkertijd dichtbij en ver weg zijn waardoor je de ware schaal niet meer kan inschatten. Met de titel refereert ze zowel aan een veerkrachtige wilde reuzencactus als aan de oogafwijking scotoma – een gedeeltelijk gezichtsverlies ofwel ‘de blinde vlek’ als metafoor voor nieuwe een zienswijze. With her work, Michelle Son creates situations that disorientate you, so that you as a viewer are thrown back onto your original instinct. Feminine aspects of the psyche is an important driving factor for her. “I am interested in womanhood, wildness and words without words. Tapping into our wild nature is an important process of healing and making. “Through a series of optical experiments, Son wants to evoke that experience for the viewer. For example, the wall sculpture "like a luminous animal" (2019) invites the visitor to look through a peephole at a bunch of wild flowers. But instead of the expected close up, a reversed wide-angle lens provides the opposite effect. Causing you to get caught up in an optical game where the confusion between distance and proximity creates a dizzying effect in which you get sucked away from space and yourself. Son also adds a fictional layer to reality in her new work "scotoma saguaro" (2020). She cast various objects in epoxy resin that, due to the refraction of light, are close by and far away at the same time, so that you can no longer estimate their true sense of scale. With the title she refers to both a resilient wild giant cactus as with the eye defect scotoma - a partial loss of sight or "the blind spot" as a metaphor for a new vision.